Gedurende de corona-uitbraak is het van groot belang elkaar te helpen, te steunen en op de goede weg te helpen. Ook wij, NAHV en blended.law, willen het MKB en zzp’ers die zich nu in een onzekere tijd bevinden helpen met de toekomst.

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over wat het coronavirus betekent voor het MKB en zzp’ers. Je kunt je financiële of juridische probleem voorleggen, de meest gestelde vragen doorlezen en meer.

Wat kan je vinden op deze website?

Eerste hulp bij corona is een initiatief van NAHV en blended.law. Maar wie zijn dat eigenlijk?

NAHV is dé financiële dienstverlener voor creatieve ondernemers die liever werken aan hun passie en de financiële zaken aan anderen overlaten. NAHV helpt o.a. het MKB en zzp’ers in administratieve oplossingen en financieel advies. Tijdens de coronacrisis biedt NAHV ondersteuning bij het evalueren van de mogelijkheden voor ondernemers en helpt ze vooruit te denken.

Blended.law is een platform met juridische oplossingen voor vaste prijzen. Specialisten bieden op blended.law hun diensten en adviezen aan in productvorm. Zo geven zij rechtszoekenden een concrete oplossing voor een concreet probleem. Denk aan het opstellen een bv, een mediationtraject of een AVG-awareness workshop. Gedurende de coronacrisis heeft blended.law haar focus voor een groot deel gericht op het helpen van het MKB en zzp’ers. Het motto is dan ook – samen staan we sterk.

De coronacrisis heeft een enorme impact op het MKB en zzp’ers. Niet alleen het wegvallen van werk, maar ook het opnieuw inrichten van de bedrijfsvoering in de nieuwe 1.5 meter-samenleving houdt iedereen bezig.

Het kabinet probeert momenteel een deel van de financiële onzekerheden op te lossen door steunmaatregelen. Door alle hectiek en ontwikkelingen rondom deze steunmaatregelen kampen veel MKB’ers en zzp’ers met vragen. Waar heb ik recht op? Wanneer heb ik ergens recht op en waar kan dat? Hoe moet ik mijn problemen oplossen?

Om iedereen een zetje op de goede weg te helpen en een aanspreekpunt te geven, hebben wij het Eerste hulp bij corona platform opgericht. Hier kan je terecht met je vragen op zowel financieel als juridisch vlak. Lees de meest gestelde vragen lijst, en staat je vraag er niet tussen – dan kun je vrijblijvend contact opnemen. Wij helpen je graag!

De meest gestelde vragen rondom Corona

1. NOW - Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

De NOW draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die in april of mei start.

Vraag stellen

2. NOW - Om welke loonsom gaat het?

Voor de loonsom gebruikt UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.

De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, gebruikt UWV de loonsom van november 2019. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 neemt de uitvoeringsinstantie niet mee.

Vraag stellen

3. NOW - Welke correcties vinden er plaats bij de definitieve vaststelling?

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Dan kan ook een correctie plaatsvinden in de hoogte van de tegemoetkoming. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom

Vraag stellen

4. Kan voor een DGA (directeur groot aandeelhouder) ook een tegemoetkoming worden aangevraagd?

Nee, als de DGA niet verzekerd is voor de werknemersverzekering dan kan er voor het salaris van de DGA geen tegemoetkoming worden aangevraagd. Als DGA kun je evenwel een beroep doen op de TOZO en/of TOGS regeling (zie verder vraag 5).

Vraag stellen

5. Wat kan ik verder als DGA?

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en de aanmerkelijkbelanghouder / bestuurder (DGA) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Er is geen verzoek om instemming van – of vooroverleg met – de Belastingdienst nodig. Het loon van de aanmerklijkbelanghouder / bestuurder kan worden verlaagd na een rechtsgeldig besluit van de algemene vergadering. Ook kan de DGA een beroep doen op de TOZO regeling

Vraag stellen

6. Kom ik in aanmerking voor de TOGS regeling (Eur 4.000 tegemoetkoming)?

Hiervoor verwijzen wij je naar de site van de RVO. Op basis van je hoofdactiviteit zoals deze bij je KvK inschrijving is opgenomen wordt bekeken of je in aanmerking komt. De lijst met SBI codes wordt nog steeds aangevuld. Als jij er niet bij staat dan kun je via de RVO een melding doen met het verzoek jouw code alsnog op te nemen. Je hebt alleen een DIGID en je KvK nummer nodig.

Vraag stellen

7. Kom ik in aanmerking voor de TOZO regeling?

We krijgen veel vragen over het wel of niet in aanmerking komen voor de TOZO-regeling. Bijgaand tref je een stroomschema aan. Aan de hand van dit stroomschema kan je zelf bepalen of jullie wel of niet recht hebben op een TOZO-uitkering. Het aanvraagtraject verloopt via de gemeente van je woonplaats

Vraag stellen

8. Welke steunmaatregelen zijn er voor het MKB en zzp’ers?

  • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  • Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  • Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)
  • Versoepeling aanpak belastingdienst zoals de verlaging van de voorlopige aanslag, uitstel van belastingbetaling en de tijdelijke verlaging van invorderings- en belastingrente
Vraag stellen

9. Mag ik personeel ontslaan?

De regels over ontslag van personeel zijn in principe niet veranderd. Toch raden wij aan zo min mogelijk personeel tijdens de coronacrisis te ontslaan. Probeer te overleggen met werknemers om er samen uit te komen. Denk aan het verkorten van de werktijd.

Voor werkgevers, waaronder MKB’ers, die kampen met omzetverlies door de coronacrisis en financiële hulp kunnen gebruiken bij het betalen van loonkosten is de NOW-regeling geïntroduceerd. Het doel van deze tegemoetkoming is grote werkeloosheid voorkomen. Een van de voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming is dan ook dat de ondernemer geen personeel mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen.

Vraag stellen

10. Is corona ‘overmacht’?

Of de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan als overmacht aangemerkt kunnen worden hangt ten eerste af van wat er in de betreffende overeenkomst of algemene voorwaarden is geregeld. Partijen kunnen namelijk bij het sluiten van een overeenkomst volledig zelf bepalen welke omstandigheden overmacht opleveren en dus ook welke omstandigheden niet. Vaak wordt gebruik gemaakt van de formulering ‘alle van buitenkomende oorzaken waarop de schuldenaar geen invloed heeft.’ Het is bij deze formulering zeker te verdedigen dat de corona-uitbraak hieronder valt.

Indien er niks is geregeld in de overeenkomst of algemene voorwaarden, is de Nederlandse wet geldend. Voor een geslaagd beroep op overmacht is het nodig dat de tekortkoming in de nakoming niet te wijten is aan de schuld van de debiteur en ook niet voor diens risico komt. Bovendien moet het coronavirus nakoming onmogelijk gemaakt hebben en mogen er geen alternatieven voor de nakoming. Een geslaagd beroep op overmacht zal dus volledig afhangen van de omstandigheden van het geval.

Vraag stellen

11. Wat moet ik doen als ik de huur van mijn bedrijfsruimte niet meer kan betalen?

Een van de gevolgen van het wegvallen van de omzet is dat ondernemers niet genoeg geld verdienen om hun huur te betalen. Wij raden ten eerste aan om dit gelijk te communiceren met de verhuurder, wellicht is er de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen of de huur tijdelijk te verlagen. Beiden partijen hebben namelijk voordeel bij een gezamenlijk oplossing.

Kom je er niet uit met je verhuurder? Dan is een juridische procedure wellicht niet te voorkomen. Juridisch gezien heeft de verhuurder recht de huurovereenkomst te ontbinden indien de huurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Een beroep op onvoorziene omstandigheden zou wellicht een uitkomst kunnen bieden. De omstandigheden die het gevolg zijn van de corona-uitbraak kunnen als onvoorziene omstandigheden worden aangemerkt. Een andere mogelijkheid is een beroep op overmacht. Van overmacht is sprake wanneer het niet betalen van de huur niet aan de huurder te wijten is, wat in de coronacrisis het geval is.

Vraag stellen

12. Mag mijn opdracht opgezegd worden?

Zoals veel van de anderen vragen, wordt deze vraag beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval. Wettelijk gezien mag een opdrachtgever te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever moet dan wel de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden voor zover deze niet in het loon zijn inbegrepen en in sommige gevallen een aanvullende beëindigingsvergoeding betalen. Van deze regels mag niet afgeweken worden ten nadele van de consument. Dit geldt dus indien de opdrachtgever een particulier (consument) is.

Indien de klant een professionele partij is (en dus geen particulier/consument) kun je vrijwel alles afspreken wat je wil. Het ligt dan aan de afspraken in de overeenkomst en algemene voorwaarden of een opdracht opgezegd mag worden door het coronavirus. Is er niets geregeld, dan wordt er teruggegrepen op de wet.

Vraag stellen

13. Ik heb milde klachten maar mijn baas wil dat ik toch kom werken. Mag dat?

De overheid heeft gesteld dat mensen met (milde) klachten thuis moeten blijven. Dit advies moet opgevolgd worden. Als de werknemer klachten heeft en niet thuis kan werken, kan de werknemer de werkgever niet verplichten om te komen werken. Deze situatie komt voor rekening en risico van de werkgever. Dit betekent dat de werkgever dan wel verplicht is het loon door te betalen.

Vraag stellen
nlen